צירופי קלפים מנצחים במשחק פוקר

צירופי קלפים מנצחים במשחק פוקר

צירופי קלפים המנצחים בכל משחקי פוקר, מדורגים מחזק ביותר עד לחלש ביותר. הצירוף החזק ביותר על פי כללי הקזינו הוא זה שהסיכויים לקבל אותו בשעת חלוקת הקלפים על ידי הדילר נמוכים הסתברותית ביחס לצירוף הבא אחריו, וכן הלאה.

טקסס הולדם - כללי המשחק
צירופי קלפים בפוקר

רויאל סטרייט פלאש – Royal Straight Flush:

פוקר פוקרפוקר פוקר פוקר

השם היומיומי הוא רויאל פלאש. זהו רצף קלפי פוקר מאותו צבע מ-10 עד אס. אין משמעות לצורה לצבע של הרצף. זהו הצירוף החזק ביותר במשחק פוקר וכמובן הנדיר ביותר מבחינה הסתברותית. ראה כל צירופי הרויאל סטרייט פלאש האפשריים

סטרייט פלאש – Straight Flush:

פוקרפוקרפוקרפוקרפוקר

סטרייט פלאש הוא רצף של מספרי קלפים באותו צבע אבל שאינו מתחיל ב-10 ומסתיים באס כמו רויאל פלאש. זוהי יד חזקה מאוד והסתברותית היא נדירה. רק יד עם רויאל פלאש מנצחת את הסטרייט פלאש. ראה כל צירופי סטרייט פלאש האפשריים

במקרה הנדיר ש-2 שחקנים מחזיקים יד של סטרייט פלאש, ינצח מי שבידו הסדרה הגבוהה ביותר.

רביעיה – Four of a Kind:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

רביעייה היא יד של ארבעה קלפים בעלי אותו ערך (לדוגמה 4 קינגים בעלי 4 צבעים שונים) + קלף נוסף. ראה כל צירופי רבעיה האפשריים

במקרה ו-2 שחקנים מחזיקים ביד רבעיה, ינצח השחקן בעל הרביעיה החזקה יותר במספרים.

פול האוס – Full House:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

פול האוס הוא שלישיה יחד עם זוג, לדוגמה שלוש עשיריות וזוג תשיעיות.

במקרה בו ישנם 2 שחקנים שמסיימים עם פול האוס, יקבע המנצח לפי ערך הקלפים של השלישיה שלו. ראה כל צירופי פול האוס האפשריים

אם במקרה 2 השלישיות של 2 השחקנים שוות, ינצח השחקן שמחזיק בזוג החזק יותר. פול האוס החזק ביותר הוא 3 אסים ושני מלכים.

פלאש – Flush:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

חמישה קלפים מאותה צורה וצבע אבל ללא רצף.

אם מסתבר בסוף הסיבוב ש-2 שחקנים מחזיקים בפלאש, ינצח החקן בעל הפלאש עם הקלף הגבוה ביותר. ראה כל צירופי פלאש – Flush האפשריים

אם במקרה 2 השחקנים מחזיקים בקלף הגבוה בעל אותו ערך, יתחלקו אותם 2 שחקנים בקופה של הסיבוב.

סטרייט Straight:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

כל חמשת הקלפים מסודרים ברצף אך אינם נושאים את אותו הצבע ואותה צורה. ראה כל צירופי סטרייט האפשריים

במקרה ו-2 שחקנים מציגים רצף, ינצח השחקן שהקלף הגבוה ברצף שלו יותר גבוה מהקלף הגדול ביותר ברצף של האחר.

רצף יכול שיתחיל באס, וגם יכול להסתיים באס. אבל אין רצף מעבר לערך האס, כלומר לא יתכן רצף של K, Q, אס, 1 ו-2 שאינו חוקי.

שלישיה – Three of a Kind:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

שלושה מאותו סוג – לדוגמה שלוש שמיניות בצבעים שונים. ראה כל צירופי שלישיה האפשריים

במקרה ושני שחקנים מחזיקים ביד שלישיות, תהא השלישיה בעלת הערך הגבוה ביותר המנצחת. אם אותם שני שחקנים מחזיקים ביד שלישיות בעלות ערך זהה, ינצח השחקן שיחזיק את הקלף הנוסף בעל הערך הגבוה ביותר.

השלישיה החזקה ביותר היא שלושה אסים עם קינג ומלכה.

שני זוגות – Two Pair:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

לדוגמה שני נסיכים עם שתי חמישיות. הצרוף החזק ביותר של שני זוגות במשחק פוקר הוא שני אסים, שני מלכים ומלכה אחת. ראה כל צירופי שני זוגות (זוגיים) האפשריים

אם שני שחקנים בעלי יד של 2 זוגות, ינצח השחקן שמחזיק ביד את הזוג החזק ביותר. במקרה של זהות בזוגות שידי השחקנים, ינצח השחקן בעל הקלף הנוסף החזק ביותר.

זוג – One Pair:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

זוג קלפים בעלי ערך זהה, לדוגמה, 2 מלכות, מלך, 5 ו-2. אם שני שחקנים מחזיקים בזוג, ינצח בעל הזוג החזק ביותר. אם 2 הזוגות זהים בערכם, ינצח במשחק בעל הקלף הנוסף החזק ביותר. ראה צירופי זוג האפשריים

הזוג החזק ביותר הוא שני אסים, קינג, מלכה ונסיך.

הקלף הגבוה – High Card:

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

במקרה ואין לאף אחד מהשחקנים צירוף כלשהו, ינצח בעל הקלף החזק ביותר. ראה צירופי הקלף החזק ביותר. אם לשני שחקנים קלף חזק זהה, ינצח בעל הקלף הבא החזק ביותר וכן הלאה.

הצירוף החזק ביותר שאינו רצף כלשהו הוא: אס, מלך, מלכה, נסיך ו-9. כמובן שרצף זה נמוך מכל הצרופים האפשריים למעלה.