לקסיקון הולדם – V

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - V

Value Bet

הימור קטן למרות שיש לשחקן יד חזקה כדי שהיריב לא יתקפל

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V