לקסיקון הולדם – T

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - T

Tellרמז של שחקן לכך שהוא מחזיק ביד חזקה
Tiltשחקן שמשחק גרוע, בעצבנות ומפסיד
Top Pair

צירוף של קלף pocket וקלף קהילה לזוג הגבוה ביותר על השולחן
Turnקלף הקהילה הרביעי

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V