לקסיקון הולדם – P

Pairזוג
Pocket Cards2 הקלפים היחידים שמחולקים לכל שחקן במשחק הולדם
Positionמיקום השחקן בשולחן
Potקופה של סיבוב אחד בנקודת זמן כלשהי
Pot Odds
כמות הז'טונים שעל השחקן לסכן על מנת להשוות כדי להמשיך להשתתף במשחק ביחס לסכום הקופה שיצטבר אם והוא עשוי להרוויח

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V