לקסיקון הולדם – O

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - O

Oddsהסתברות
(OS (Off Suit

קלפים שאינם מאותו צבע וצורה
One Gap
קלפי pocket שחסר להם מספר אמצעי כדי להשלים לפחות שלישיה
Open Ended Straight
4 קלפים שחסר להם קלף חמישי, מלמעלה או מלמטה כדי להשלים לסטרייט
Outsמספר הקלפים שטרם נחשפו בפני השחקן ושעשויים להשלים את היד שלו אם יחולקו. מספר האאוטים חשוב כאשר מחשבים הסתברויות
Overcardהקלף החזק ביותר על השולחן
Overpairזוג קלפי pocket חזק מכל אחד מקלפי הקהילה

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V