לקסיקון הולדם – N

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - N

No Limit
אין הגבלה לגובה ההימור המותר בכל סבב
Nutsהיד הטובה הניתנת להרכבה בנקודת זמן

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V