לקסיקון הולדם – K

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - K

Kickerהקלף שאינו משתתף בסדרה אבל יעזור לנו לנצח אם לשחקן אחר יש יד זהה עם קיקר חלש יותר

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V