לקסיקון הולדם – I

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - i

Implied Odds
כמות הז'טונים שעל השחקן לסכן על מנת להשוות כדי להמשיך להשתתף במשחק ביחס לסכום הקופה שיצטבר אם והוא עשוי להרוויח
Inside Straight
כאשר חסר לשחקן קלף אחד בלבד כדי להשלים לסטרייט

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V