לקסיקון הולדם – E

לקסיקון הולדם עברית אנגלית - E

Early Positionמיקומים מוקדמים ביחס לסבב ההימורים, משמאל לדילר.
Effective Oddsהיחס שבין כמות הז'טונים שיהיה עליך להשקיע עד סוף הסבב ביחס לגודל הקופה
Expected Valueהיחס שבין גובה ההימורים הממוצע במשחק לבין גודל הקופה הממוצע שהשחקן גורף על פני מספר משחקים.

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V