לקסיקון הולדם – D

לקסיקון הולדם אנגלית עברית - D

Dead Handקלף שיש לשרוף משום שהוא נתגלה בטעות כאשר היה אמור להיות חסוי.
Deep Stackערימה גדולה של ז'טונים אצל שחקן אחד.
Diamondסימון יהלום ♦ על הקלפים
Dealerהדילר הוא זה שמחלק את הקלפים, אם אין דילר מקצועי. מול עמדתו מוצב הכפתור (D) כדי לסמנו וההימורים מתחילים מהשחקן הראשון שמשמאל לדילר
Dominated Hand
יד של שחקן מעט פחות טובה מהיד של יריבו משום שליריב קלף אחד (קיקר) יותר טוב
Donkשחקן הולדם בעל כישורים עלובים
Draw Deadניסיון של שחקן להשלים יד שממילא לא תנצח.
Drawing Hand
יד של שחקן שרק אם יחולק קלף מתאים היא תושלם

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V