לקסיקון הולדם – A

לקסיקון הולדם - A

Aces Upליצור זוג ובו 2 אסים, אחד ב-pocket והשני על השולחן
Active playerשחקן פעיל אשר משתתף במשחק ובקופה
All inשחקן מכניס את כל הכסף שבידו לקופה על מנת להראות שיש לו יד חזקה על מנת לסלק שחקנים אחרים מהמשחק
Anteהימור מקדמי לפני חלוקת קלפי ה-pocket שנועד לאלץ שחקנים להמר כדי שלא יכלו כספם בסיבובי סרק

 

A | B | C | D | E | F | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V