כללי הימורים בטקסס הולדם

כללי הימורים בטקסס הולדם

הימורי בליינד בהולדם

בכל סבב פוקר השחקן שנמצא משמאל לעמדת הדילר נקרא בליינד קטן (blind – עיוור) והשחקן שנמצא משמאלו (במרחק 2 שחקנים מעמדת הדילר) נקרא בלייד גדול. ראה שרטוט שולחן טקסס הולדם בהמשך.

הבליינד הגדול הוא הימור חובה על מנת להמשיך להשתתף בסבב המשחק והבליינד הקטן הוא מחצית מהימור הבלינד הגדול. לאחר חלוקת הקלפים יהיה על השחקן שמשמאל לדילר להניח הימור של בליינד קטן בקופה ועל השחקן שמשמאלו להניח בליינד גדול בקופה. כאשר נערך טורניר, נקבעים הבליינדים מראש ובדרך כלל נקבע שהם יוגדלו ככל שהטורניר יתקדם.

הבליינדים מגדילים את סכום ההימורים בקופה ומאלצים את השחקנים שנוהגים להמר רק כאשר בידיהם יד חזקה במיוחד להסתכן בהימור מבלי שהם יודעים מהי הקומבינציה שיוכלו ליצור כאשר יחולק הפלופ. במהלך טורנירים ינופו שחקנים כאלו במהרה וישארו בעלי האומץ והשחקנים הטובים בלבד.

בהמשך יהיה על כל שחקן שמעוניין להשתתף בסיבוב להשוות לבליינד או להגדיל את ההימור מעליו.

לפעמים, עוד לפני הבליינד נדרשים השחקנים להמר בהימור התחלתי קטן מהבליינד כדי לזרז את הגדלת הקופה ולמנוע משחקנים שמקבלים קלפי כיס שאינם נראים להם מלהתקפל בטרם תחילת הסיבוב והימורי הבלינד. הימור זה נקרא ante. לפני הצטרפות למשחק תבררו אם קיימת דרישה להימור ante לפני כל סבב.

שולחן טקסס הולדם פוקר
שולחן טקסס הולדם פוקר

סבב הימורים לאחר חלוקת קלפי כיס

מיד לאחר חלוקת קלפי ה-pocket נערך סבב הימורים ראשון. השחקן הראשון שנדרש לקבל החלטה הוא השחקן מספר 3 מעמדת הדילר (ראה שרטוט שולחן טקסס הולדם) ועומדות בפניו 3 אפשרויות.

  • לקפל ולפרוש מסבב זה של המשחק. במקרה זה הוא לא ידרש להמר אבל יאבד את הימור ה-ante אם נקבע כזה.
  • להשוות הימור לגובה ההימור של השחקן שמימינו, כלומר להימור הבליינד הגדול.
  • להעלות את ההימור שלו מעל לבליינד הגדול של השחקן לפניו ולהכפיל את הימור הבליינד הגדול (או יותר אם המשחק נקבע כמשחק פוקר נו-לימיט – no limit poker כלומר הימור ללא הגבלה)

לאחר השחקן מספר 3 עוברים לשחקן הבא אחריו בכיוון השעון ותורו לבחור באחת מבין 3 האפשרויות האמורות. בכל פעם ששחקן מבקש להעלות הימור הוא חייב להגדיל בלפחות גובה הימור הבליינד הגדול מעל לשחקן שלפניו. למעשה במשחק ללא הגבלה -no limit, כל שחקן שמבקש להעלות את ההימור יוסיף הימור של הבליינד הגדול על השחקן שלפניו.

סבב הימורים לאחר חלוקת קלפי הפלופ

כאשר מסתיימים כל סבבי הימורי ה-pocket הדילר מחלק את קלפי הפלופ. לאחר חלוקה זו מתחילים שוב סבבי הימורים כאשר לכל שחקן יש כעת 4 אופציות, כלומר אופציה נוספת מלבד האופציות שבסבב ההימורים של קלפי הכיס:

  • לקפל ולפרוש מסבב זה של המשחק. במקרה זה הוא לא ידרש להמר אבל יאבד את סכומי ההימור שהעמיד קודם באותו סיבוב.
  • לעמוד, כלומר להשאר עם היד שלו למשך סיבוב הימורים עד שיחזרו אליו לסבב הימורים נוסף
  • השוות הימור.
  • להעלות את ההימור שלו.

ברגע שבוצע הימור במהלך סיבוב ההימורים, על השחקן להחליט אם לפרוש, להשוות או להעלות. בסוף כל סבב הימורים ובטרם ינח על השולחן קלף נוסף, נמצאים כל השחקנים אשר עדיין משתתפים בסיבוב עם הימור זהה בקופה.

סבב הימורים לאחר חלוקת קלף הטרן

כמו לאחר חלוקת ה-turn יהיה על השחקנים לקפל, לעמוד להשוות או להעלות הימור עד אשר כל השחקנים שנותרו באותו סיבוב הכניסו הימור שווה לקופה.

סבב הימורים לאחר חלוקת קלף הריבר

לאחר חלוקת קלף הקהילה, החמישי, הריבר, עורכים השחקנים סיבוב הימורים נוסף ולאחריו כל מי שנותר במשחק חושף את קלפיו. מנצח וגורף את כל הקופה מי שבעל יד הפוקר החזקה ביותר.

אם לא נותר איש, ינצח השחקן האחרון שנותר בסיבוב והוא אינו חייב לחשוף את קלפיו.

ניתוח מושכל של סיבוב הולדם