יד פוקר פול האוס – Full House

יד פוקר: פול האוס – Full House

אלו כל האפשרויות של פול האוס. יד זו חזקה מפלאש וחלשה מרביעיה.

1.

פוקר פוקר פוקר פוקר

2.

פוקר פוקר פוקר פוקר

3.

פוקר פוקר פוקר פוקר

4.

פוקר פוקר פוקר פוקר

5.

פוקר פוקר פוקר

6.

פוקר פוקר פוקר

7.

פוקר פוקר פוקר פוקר

8.

פוקר

9.

פוקר פוקר

10.

פוקר פוקר פוקר פוקר

11.

פוקר

12.

פוקר פוקר פוקר

13.

פוקר

כמובן שניתן להחליף את זוג האסים בכל זוג אחר.

עבור אל יד פוקר: פלאש – Flush >>