יד פוקר: סטרייט פלאש

יד פוקר: סטרייט פלאש

זו היד השניה בפוקר

אלו כל האפשרויות של סטרייט פלאש יד זו חזקה מרביעיה וחלשה מרויאל פלאש

אלו כל ידי סטרייט פלאש מסודרות לפי חוזקן:

1.

סטרייט פלאש חוזק 1
סטרייט פלאש חוזק 1

2.

סטרייט פלאש חוזק 2
סטרייט פלאש חוזק 2

3.

סטרייט פלאש 3
סטרייט פלאש 3

4.

סטרייט פלאש 3
סטרייט פלאש 4

5.

סטרייט פלאש 5
סטרייט פלאש 5

6.

סטרייט פלאש 6
סטרייט פלאש 6

7.

סטרייט פלאש 7
סטרייט פלאש 7

8.

סטרייט פלאש 8
סטרייט פלאש 8

9.

סטרייט פלאש 9
סטרייט פלאש 9

עבור לקרוא על רביעיה >>