יד פוקר: זוג אחד – One Pair

יד פוקר: זוג אחד – One Pair

זו היד התשיעית בפוקר. יד זו חזקה מהקלף החזק/הגבוה וחלשה משני זוגות \זוגיים

אלו האפשרויות החזקות ביותר של יד פוקר זוג אחד:

פוקר פוקר פוקר פוקר

פוקר פוקר פוקר פוקר פוקר

פוקר פוקר פוקר פוקר

פוקר פוקר פוקר פוקר

אלו אינן כל האפשרויות המרובות של זוג אחד. תקצר היריעה מכדי להעלות את כולן, אבל אלו הצירופים החזקים ביותר.

אל יד פוקר הקלף הגבוה >>