ספירת קלפים – אסים

ספירת קלפים – אסים

כאשר מחולק לכם אס, יש בידיכם 2 יתרונות:

  • סיכוי טוב לבלאק ג'ק או
  • יד רכה עימה יותר נוח לתמרן מול הקזינו

בכל חפיסה ישנם 4 אסים מתוך 52 קלפים.

בלאק ג'ק פוקר פוקר

הסיכוי לקבל אס בחלוקה הוא 1 ל-13 (52 חלקי 4).

מאוד קל לספור אסים משום שיש רק 4 ולכן אם אתם מודעים לעובדה שהחפיסה מכילה עדיין אסים רבים יחסית, הרי שתוכלו לתכנן את המשחק היטב, במיוחד אם אתם גם סופרים עשיריות. במקרה זה תוכלו לצפות לקבל בלאק ג'ק ולהגדיל את ההימור מול הקזינו לפני תחילת הסיבוב.

היו חכמים וספרו גם עשיריות וגם אסים. תוכלו לתכנן את מהלכיכם באופן ש"ירושש" את הקזינו לטובתכם במהירות.