משחק הדילר בבלאק ג'ק

משחק הדילר בבלאק ג'ק

הדילר משחק נגד כל מהמר ומהמר בנפרד. הוא מתחיל מהמהמר שיושב מול בסיס ראשון (first base) ומסיים עם השחקן שיושב מול הבסיס השלישי (third base).

כל מהמר ישחק מול הדילר עד שיעמוד או יפסיד, ולאחריו יעבור הדילר לשחקן הבא. לאחר שהדילר עבר על כל השחקנים, עליו לשחק בעצמו.

משחק הדילר בבלאק-ג'ק
משחק הדילר בבלאק-ג'ק

בפני הדילר רק 2 אפשרויות משחק:

  • אם סכום הנקודות של קלפי הדילר פחות או שווה ל-16 יהיה הדילר חייב ליטול לעצמו קלף נוסף עד שנקודות המצטברות של קלפי הדילר מגיעות לפחות ל-17. אם הדילר עובר את סכום הנקודות בקלפיו של 21 הוא מפסיד.
  • אם סכום הנקודות בקלפי הדילר עולה או שווה ל-17 עליו לעמוד.

לאחר שהדילר שיחק הוא חוזר אל כל אחד מהמרים בסדר הפוך מבסיס 3 לבסיס 1 ומסדיר את התשלומים על ההימורים. מי שניצח את הקזינו יקבל הכפלת הז'טונים שלו ומי שהפסיד יעביר את הז'טונים עליהם הימר לידי הדילר.

עד כאן הבסיס של בלאק ג'ק. כעת עלינו ללמוד כיצד להגיב בכל מצב על מנת להגדיל את הסיכויים לזכות בצורה משמעותית ולהעביר את הסיכויים מהקזינו אלינו.

הקלפים שהדילר מחלק לכם יוצרים אחת מ-2 סוגים של ידיים: יד קשה אותה ניתן לספור רק בדרך אחת ויד רכה עם אס. עלינו ללמוד כיצד נחלקים הסיכויים בכל אחת מהידיים על מנת שנוכל להגיב מהר.

אבל תחילה נבין את ההבדלים בין הידיים ומשמעותם.

יד רכה ויד קשה בבלאק ג'ק >>