כניעה בבלאק ג'ק – Surrender

כניעה בבלאק ג'ק – Surrender

כמו במקרה של קניית ביטוח גם כאן איני ממליץ על כניעה משום שבדרך כלל היא אינה טובה לשחקן מבחינה הסתברותית אך היא כמובן טובה עבור קזינו. נלמד וננתח את נושא הכניעה.

כניעה בבלאק-ג'ק
כניעה בבלאק-ג'ק

הודעה על כניעה

התנועה המקובלת היא גילוי והפיכת הקלפים אל מול הדילר, או הודעה לדילר על כניעה.

מתי ניתן להיכנע

מובן שלא ניתן להיכנע אחרי שמפסידים, אלא רק בשלב שאתם עדיין במשחק.

התוצאה של כניעה בבלאק ג'ק

במקרה של כניעה בבלאק ג'ק, התוצאה תהיה שהדילר יקבל רק את מחצית ההימור ששמתם על המשחק.

מתי כדאי להיכנע

  • בדרך ככל רק אם אתם מבצעים ספירת קלפים, תוכלו לנחש מהו הקלף הבא אשר סיכוייו להגיע.
  • אם יש בידיכם קלפים שערכם 15-16 נקודות ובידי הדילר קלפים השווים 10 נקודות.

ספירת קלפים בבלאק ג'ק >>