בלאק ג'ק – ניהול המשחק

בלאק ג'ק – ניהול המשחק

קודם כל נסכם את כל המידע שצברנו עד כה:

  • הימור מינימלי בגובה הכיס שלנו
  • חפיסה או שתיים לכל היותר בשולחן
  • אם ניתן, יושבים ליד ה-third base.
ניהול משחק בלאק ג'ק
ניהול משחק בלאק ג'ק

חלוקת הקלפים

בטרם יחלק הדילר קלפים לשחקנים, הוא יערבב את הקלפים, יחתוך אותם וישלוף 2-3 קלפים אל מגש הפלסטיק הנמצא מימינו (discard pile). קלפים אלו נקראים "קלפים שרופים".

לאחר שרפת הקלפים מחלק הדילר לכל שחקן 2 קלפים. סדר החלוקה הוא תחילה ל-first base ולבסוף ל-third base.

במשחקי בלאק ג'ק עם חפיסה אחת או שתיים, יניח הדילר את הקלפים המחולקים לשחקנים עם פניהם כלפי מטה. כאשר משתתפות במשחק חפיסות מרובות, יחלק הקזינו לשחקנים את הקלפים עם פניהם למעלה.

ראה: למשחקי בלאק ג'ק באינטרנט >>

אחיזת הקלפים

את הקלפים ההפוכים שקיבלנו בחלוקת הדילר מרימים ביד אחת, על מנת שלא לעורר את חשדו של הדילר שאנחנו מרמים. כאשר הדילר מחלק קלפים עם פניהם למעלה, אין צורך לגעת בקלפים כלל.

מטרת משחק הבלאק-ג'ק >>