אסטרטגיה של יד בלאק ג'ק רכה – Soft Holding

אסטרטגיה של יד בלאק ג'ק רכה – Soft Holding

יד בלאק ג'ק רכה היא יד שבה אתם מחזיקים אס אשר ניתן לחשבו כ-1 או כ-11. לא תמיד ניתן לחשב את האס כ-11 משום שאם אתם מחזיקים סכום קלפים שיחד עם אס שמחושב כ-11 מביא אותכם להפסד, לא תוכלו לעשות שימוש באס כ-11 ולכן היד אינה רכה.

יד רכה בבלאק ג'ק
יד רכה בבלאק ג'ק

כל עוד לא עברתם עם סכום הקלפים את סך 21 הנקודות, תחשב היד שלכם כיד בלאק ג'ק רכה.

ראה: אתרים שמקבלים ישראלים למשחקי בלאק ג'ק >>

הכפלה מטה

גם עם יד רכה רצוי להפיל לעיתים מטה, במקרה שנראה לכם שהדילר עומד להפסיד, או כאשר אינכם יכולים לסיים את היד שלכם. יתרון נוסף הוא כאשר אתם ביתרון מספיק כדי שיהיה כדאי להכפיל את ההימור.

טבלה מסכמת מתי להכות, לעמוד או להכפיל מטה

מתי להכות לעמוד או להכפיל מטה ביד רכה בבלאק ג'ק
מתי להכות לעמוד או להכפיל מטה ביד רכה בבלאק ג'ק

אמנם יותר קשה לזכור את הטבלה הזו אבל יד רכה מאפשרת גמישות רבה וכאשר בידיכם יד בלאק ג'ק רכה, זו ההזדמנות לנצח את הקזינו. הדפיסו את הטבלה מתי להכות לעמוד או להכפיל מטה ביד רכה בבלאק ג'ק לצורך שינון.

אסטרטגית פיצול ל-2 ידיים >>